TEKNOLOGI BIJAKSANA (L01232)

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran


Latihan Vokasional

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Operasi Latihan Vokasional
[ I-031-3 ]

Pelaksanaan Pendidikan & Latihan Vokasional
[ I-031-4 ]

Pengurusan Pendidikan & Latihan Vokasional
[ I-031-5 ]


Bidang Kepakaran


Penyeliaan

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Penyeliaan (Dokumen ini digunakan bersama NOSS-NOSS Yang Bertanda @ di atas)
[ T-010-3 ]


Lokasi

 

Alamat

TEKNOLOGI BIJAKSANA (L01232)

No.101, Pekan Bt.14 Hulu Langat 43100 Kajang, Sel

0196431304

03-90211232

[email protected]

www.teknologibijak.blogspot.com