Tentang Kami

 

Laman web iwant2b.my ialah salah satu projek di bawah Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) dan Pembangunan Inisiatif Pembaharuan Modal Insan Strategik (SRI), digerakkan di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP) untuk menjanakan lebih 2 juta peluang perkerjaan menjelang 2020 di dalam 12 bidang bidang keutamaan ekonomi negara. Portal ini merupakan kerjasama antara Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU) dan Information Broadcasting Network (M) Sdn Bhd (IB Network), penerbit Pilihan Kerjaya dan Pembangunan dalam Profesion Kemahiran, Panduan Direktori Pendidikan Teknik dan Latihan Vokasional (TVET) di Malaysia.

Tujuan portal ini adalah untuk menggalakkan belia untuk melanjutkan pelajaran melalui TVET atau Akademik sebelum memasuki tenaga kerjaya. iwant2b portal ada lah laluan kerjaya untuk pelajar merancang dan meningkatkan kemahiran pembangunan kerjaya mereka. Kita tidak lama lagi akan menawarkan wawasan ke dalam pertumbuhan industri dan permintaan untuk tenaga kerja di bawah pelbagai sektor.

Portal ini diujudkan untuk menarik minat golongan belia dan akan mempunyai ujian personaliti psikometrik untuk membantu pemilihan kesesuaian untuk pekerjaan. Ini adalah salah satu komitmen yang ditunjukkan oleh Kerajaan untuk memastikan tenaga kerja masa depan kita mencapai kemahiran dan produktiviti yang di perlu bersiap sedia untuk industri 4.0.