Penafian

 

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini diberikan oleh representasi iwant2b.my atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terdapat di laman web untuk sebarang tujuan. Oleh itu, apa-apa ketergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kehilangan atau kerosakan tidak langsung atau akibat, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apapun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini, anda boleh berhubung dengan laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan iwant2b.my. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak semestinya menyiratkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Setiap usaha dibuat untuk memastikan laman web itu berjalan lancar. Walau bagaimanapun, iwant2b.my tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, laman web yang sementara tidak tersedia disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.