PDPA Disclaimer

 

Kesemua maklumat yang dipaparkan didalam laman web ini adalah tepat dan lengkap pada masa diterbitkan. Walau bagaimanapun, institusi dan kursus pengajian yang ditawarkan melalui laman web ini mungkin mengalami perubahan sejak kemaskini terakhir. Kami tidak mungkin dapat mengemaskini maklumat di dalam laman web kami secara real-time. Walaupun kami melakukan yang terbaik untuk menampilkan maklumat terkini yang tersedia untuk institusi dan kursus pendidikan, pengguna dinasihatkan untuk melawat laman web rasmi institusi dan laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE) untuk mendapatkan maklumat terkini atau pengumuman, jika ada.

Keputusan permohonan untuk kursus pengajian dan institusi pilihan adalah tertakluk kepada keputusan yang ditentukan oleh institusi pengajian terbabit secara mutlak, juga pada terma dan keperluan yang dinyatakan oleh institusi terbabit bagi permohonan tersebut. IB Network dan sekutunya, melalui laman web iwant2.my menawarkan perkhidmatan social melalui platform komuniti online berkaitan pendidikan dan panduan kerjaya kepada pengguna. IB Network dan sekutunya adalah tidak dipertanggungjawabkan bagi sebarang permohonan yang tidak berjaya dan dipohon melalui laman web kami, mahupun komunikasi di antara pemohon dan institusi terbabit. Pengguna dinasihatkan untuk berhubung dengan institusi terbabit secara terus untuk pertanyaan lanjut atau untuk merujuk status permohonan.

Bagi permohonan ke Universiti Awam, Politeknik Premier, Politeknik Konvensional/METRO, Kolej Komuniti dan ILKA, pengguna harus memohon secara rasmi dan menghantar permohonan melalui UPUOnline (http://upu.moe.gov.my/web/) seperti yang diperlukan oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE).

iwant2b.my, IB Network dan sekutunya adalah tidak dipertanggungjawabkan terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web.

Dengan mengemukakan Borang ini, anda bersetuju bahawa Information Broadcasting Network (M) Sdn Bhd (IB Network) boleh mengumpulkan, memperoleh, menyimpan dan memproses data peribadi anda yang anda berikan dalam Borang ini untuk tujuan menerima surat berita, surat berita, promosi dan pemasaran atau bahan dari IB Network.

Anda dengan ini memberi persetujuan anda kepada IB Network untuk :-

Mengisytiharkan Data Peribadi anda kepada pihak berkuasa yang berkaitan, institusi pendidikan (berdaftar di bawah Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Jabatan Kemahiran Jabatan (DSD) boleh didapati di portal ini) atau pihak ketiga yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk tujuan undang-undang.

Di samping itu, data peribadi anda boleh dipindahkan ke mana-mana syarikat dalam IB Network yang mungkin melibatkan menghantar data anda ke lokasi di luar Malaysia. Untuk tujuan mengemas kini atau membetulkan data tersebut, anda boleh pada bila-bila masa memohon kepada IB Network untuk mengakses data peribadi anda yang disimpan oleh IB Network.

Untuk mengelakkan keraguan, Data Peribadi merangkumi semua data yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 termasuk semua data yang telah anda nyatakan kepada IB Network dalam Borang ini.