PUSAT KEMAHIRAN TELEKOMUNIKASI MIKRO (L02065)

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran


Elektronik Audio Visual

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik
[ EE-021-2 ]

Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik
[ EE-021-3 ]

Eksekutif Teknologi Audio Visual Elektronik
[ EE-010-4 ]

Eksekutif Kanan Teknologi Audio Visual Elektronik
[ EE-010-5 ]


Bidang Kepakaran


Elektronik Industri

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik
[ EE-021-2 ]

Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik
[ EE-021-3 ]

Pembangunan Produk Elektronik
[ EE-021-4 ]

Rekabentuk & Pengurusan Produk Elektronik
[ EE-021-5 ]


Bidang Kepakaran


Jualan & Pemasaran

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Operasi Jualan & Pemasaran
[ FB-018-3 ]

Pentadbiran Jualan & Pemasaran
[ FB-018-4 ]

Pengurusan Jualan & Pemasaran
[ FB-018-5 ]


Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pembangunan Aplikasi
[ IT-010-3 ]

Pengaturcaraan Database
[ IT-121-4 ]

Pengaturcaraan Database
[ IT-121-5 ]


Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pembangunan Aplikasi
[ IT-010-3 ]

Pengaturcaraan Multimedia
[ IT-120-4 ]

Pengaturcaraan Multimedia
[ IT-120-5 ]


Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pembangunan Aplikasi
[ IT-010-3 ]

Pembangunan dan Pengurusan Aplikasi Server
[ IT-122-4 ]

Pembangunan dan Pengurusan Aplikasi Server
[ IT-122-5 ]


Bidang Kepakaran


Pembangunan Sistem Aplikasi

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pembangunan Aplikasi
[ IT-010-3 ]

Pembangunan Modul Sistem
[ IT-010-4 ]

Systems Implementation Integration
[ IT-010-5 ]


Bidang Kepakaran


Perakaunan

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Perakaunan
[ FB-100-3 ]

Perakaunan
[ FB-100-4 ]

Perakaunan
[ FB-100-5 ]


Bidang Kepakaran


Rangkaian Komputer

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Perkhidmatan Rangkaian Komputer
[ IT-030-3 ]

Pentadbiran Rangkaian Komputer
[ IT-030-4 ]

Pengurusan Rangkaian Komputer
[ IT-030-5 ]


Lokasi

 

Alamat

PUSAT KEMAHIRAN TELEKOMUNIKASI MIKRO (L02065)

32 & 34 ,jalan Prai Jaya 4 , Prai 13600 Prai Pp

04-3984787

04-3908799

[email protected]

-