PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN TEKNOLOGI (PPSMT) MARDI (K14040)

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran


Industri Pemprosesan Makanan - Pemprosesan Makanan

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pengeluaran Makanan
[ AF-018-3 ]

Penolong Pengurus Pengeluaran Pemprosesan Makanan
[ Y-040-4 ]

Pengurus Pengeluaran Pemprosesan Makanan
[ Y-040-5 ]


Lokasi

 

Alamat

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN TEKNOLOGI (PPSMT) MARDI (K14040)

Pusat Latihan Mardi Pusat Perkhidmatan Teknikal 43400 Serdang Selangor

03-89437553

03-89437180

[email protected]

-