OPENPATH EDUCATION (L01576)

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran


Jualan & Pemasaran

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Operasi Jualan & Pemasaran
[ FB-018-3 ]

Pentadbiran Jualan & Pemasaran
[ FB-018-4 ]

Pengurusan Jualan & Pemasaran
[ FB-018-5 ]


Bidang Kepakaran


Pengurusan Sistem Maklumat

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pengurusan Pejabat
[ FB-024-2 ]

Penyeliaan Pengurusan Pejabat
[ FB-024-3 ]

Pentadbiran Sistem Maklumat
[ FB-081-4 ]

Pengurusan Sistem Maklumat
[ FB-081-5 ]


Bidang Kepakaran


Pentadbir Elektronik

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Pengurusan Pejabat
[ FB-024-2 ]

Penyeliaan Pengurusan Pejabat
[ FB-024-3 ]

Pengurusan Pentadbiran
[ FB-025-4 ]

Pengurusan Pentadbiran
[ FB-025-5 ]


Lokasi

 

Alamat

OPENPATH EDUCATION (L01576)

3rd Floor Bangunan Yee Seng 15 Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur, Kl

03-20312282

03-20312298

-

www.openpathedu.my