Pilihan Kerjaya

 
SEKTOR SUMBER ASAS
 

SEKTOR SUMBER ASAS

Malaysia diberkati dengan sumber semula jadi dalam bidang seperti pertanian, perhutanan dan mineral. Industri ini memerlukan perkhidmatan profesional mahir untuk memastikan pengurusan yang betul dan selamat. Ini adalah disebabkan oleh industri menghadapi cabaran yang unik dengan isu-isu alam sekitar. Oleh itu, terdapat keperluan yang lebih besar untuk perkhidmatan profesional yang mahir untuk menyelia, memantau dan menguruskan proses mampan direka untuk memelihara bumi dan mengelakkan lebih-eksploitasi.