Pilihan Kerjaya

 
SEKTOR PERTANIAN & ASAS TANI
 

SEKTOR PERTANIAN & ASAS TANI

Pertanian dan industri asas tani kekal penting kepada pembangunan ekonomi negara, dan ia disokong kuat oleh kerajaan untuk mencipta kekayaan dan mengurangkan kemiskinan terutama di kalangan penduduk luar bandar. Ia juga termasuk akuakultur, pengeluaran perikanan, ternakan, tanaman dan pengedaran.