Pilihan Kerjaya

 
SEKTOR PERTAHANAN & PERKHIDMATAN KESELAMATAN
 

SEKTOR PERTAHANAN & PERKHIDMATAN KESELAMATAN

Keselamatan Pertahanan berdedikasi untuk melindungi orang ramai dan aset dan memastikan keselamatan, keselamatan dan kesinambungan perniagaan. Dalam dunia yang tidak menentu hari ini, semua orang memerlukan bidang kewujudan persekitaran kerja yang selamat membawa kepada perkhidmatan yang menyumbang kepada pengukuhan negara.