Pilihan Kerjaya

 
SEKTOR KIMIA
 

SEKTOR KIMIA

Sektor kimia sering memainkan peranan yang penting, walaupun ada keraguan penting untuk kebaikan masyarakat kita. Aplikasi lain untuk sektor kimia termasuk bahan kimia Olio, organik dan agro-bahan kimia yang digunakan dalam bidang seperti bio-diesel, pembuatan baja, dan pengeluaran racun perosak dan yang lebih penting, untuk livelyhood kita, minyak dan gas, dan industri pertanian.

TVET

Rawatan Air Kumbahan+
Rawatan Kumbahan *
Rawatan Kimia+
Rawatan Proses Air
Baja+
Baja *
Inorganic+
Operasi Empangan +
Air Tidak Berhasil *
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini