Pilihan Kerjaya

 
SEKTOR INDUSTRI HALAL
 

SEKTOR INDUSTRI HALAL

Ekonomi halal global terdiri daripada perniagaan yang operasinya mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Walaupun dengan perkataan halal yang berkaitan dengan agama Islam, yang halal ekonomi akhirnya memberi manfaat kepada keseluruhan global masyarakat. Sebahagian besar daripada prinsip-prinsip pengasas ekonomi yang patuh Syariah secara semula jadi selaras dengan nilai-nilai yang diiktiraf secara universal etika dan kemampanan. Hasilnya, Islam nilai mempunyai tarikan sejagat membuat banyak produk dan perkhidmatan sama-sama menarik kepada halal pengguna bukan Islam, terutamanya dalam cahaya sentimen global semasa di mana permintaan untuk produk etika dan sosial yang mementingkan korban semakin meningkat. Halal global produk dan perkhidmatan merangkumi eko sistem pelbagai industri yang saling berkaitan yang mungkin berkelompok kepada empat kumpulan utama iaitu: makanan, pelancongan, gaya hidup dan kewangan.

TVET

Pembersihan Dlm Islam+
Islamic Cleaning *
Pengeluaran & Proses +
Halal Compliance *
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini