Pemasangan Badan Automobil

 
Pemasangan Badan Automobil
 

Pemasangan Badan Automobil

Tahap tahap

 
TP-411-1
Operator Pemasangan Badan Automobil
TP-411-2
Operator Kanan Pemasangan Badan Automobil
TP-411-3
Penyelia Pemasangan Badan Automobil
TP-410-4
Kawalan Pemasangan Automotif
TP-410-5
Pengurusan Pengeluaran Automotif

Institut yang menawarkan program latihan boleh disenaraikan secara percuma di sini