PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SARAWAK & SAVTI (K14029)

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran


Perladangan

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]


Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit
[ RB-081-3 ]

Pentadbiran Penanaman Kelapa Sawit
[ RB-081-4 ]

Pengurusan Penanaman Kelapa Sawit
[ RB-081-5 ]


Lokasi

 

Alamat

PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SARAWAK & SAVTI (K14029)

Kabuloh, Km 48 Jalan Miri-bt 4, P.o.box 1022, Boulevard Post Office, 98000 Miri, Swk

085-710010

085-710020

[email protected]

www.ppks.edu.my/