Pilihan Kerjaya

SEKTOR PERTAHANAN & PERKHIDMATAN KESELAMATAN

SEKTOR PERTAHANAN & PERKHIDMATAN KESELAMATAN

Keselamatan Pertahanan berdedikasi untuk melindungi orang ramai dan aset dan memastikan keselamatan, keselamatan dan kesinambungan perniagaan. Dalam dunia yang tidak menentu hari ini, semua orang memerlukan bidang kewujudan persekitaran kerja yang selamat membawa kepada perkhidmatan yang menyumbang kepada pengukuhan negara.

Unit Anjing Pengesan+
Sistem Pemantauan Berpusat+
Telekomunikasi Sistem Keselamatan+
Diploma Perhubungan Awam
Telekomunikasi Operasi+
Perkhidmatan Penyiasatan+
Diploma Perhubungan Awam
Teknologi Senjata+
Telekomunikasi Servis+
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini