Pilihan Kerjaya

SEKTOR PENDIDIKAN & PERKHIDMATAN LATIHAN

SEKTOR PENDIDIKAN & PERKHIDMATAN LATIHAN

Bidang ini, ia akan melengkapkan anda dengan pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang membuat anda seorang guru yang berkesan atau jurulatih. Anda boleh menggunakan kemahiran anda untuk pelbagai bidang yang sesuai dengan minat dan pengkhususan anda.

Pengurusan Hal Ehwal Islam+
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
Diploma Insurans Islam
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Secara Kerjasama (3+1) Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
Ijazah Sarjana Muda Syariah Secara Kerjasama (3+1) Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Syariah
Ijazah Sarjana Usuluddin
Ijazah Sarjana Pengajaran Al-Quran
Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran
Ijazah Doktor Falsafah Bahasa Arab
Ijazah Doktor Falsafah Syariah
Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin
Ijazah Doktor Falsafah Kewangan dan Perbankan Islam
Kursus Asas Pengajian Islam
Pengajian Tahun Asas Bahasa Arab
Diploma Pengajian Islam Dengan Pendidikan
Diploma Perbankan Islam
Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat
Diploma Perbankan Islam
Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Diploma Pengajian Islam (Syariah)
Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Diploma Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat
Diploma Perbankan Islam
Diploma Syariah Dan Perundangan Islam
Diploma Pengajian Islam (Al-Quran Dan As-Sunnah)
Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Diploma Pengajian Islam (Syariah)
Diploma Pengajian Islam (Akidah dan Pemikiran Islam) Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)
Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat (PhD Islamiyyat)
Diploma Pengurusan & Pentadbiran Islam
Diploma Pengajian Islam Dengan Pembangunan Sumber Manusia
Diploma Undang-Undang dan Syariah
Diploma Syariah Islamiyyah
Diploma Usuluddin
Diploma Pengurusan Dan Pentadbiran Islam
Diploma Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia
Diploma Kewangan Syariah
Diploma Undang-undang dan Syariah
Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat
Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan Islam dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah
Ijazah Sarjana Syariah
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Perbandingan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab & Tamadun Islam
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah & Pengurusan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah & Undang-Undang
Diploma Pengurusan Kewangan Islam
Diploma Pengajian Media Islam
Diploma Pengurusan Muamalat
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia
Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Kolej Universiti Insaniah
Asasi Muamalah
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) (Kepujian) 11169 *
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua) 10237
Diploma in Islamic Banking
Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) (Pengajian Quran dan Sunnah) 10256 *
Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama) (Kepujian) 11170
Pengajar+
Ijjazah Sarjana Muda Pendidikan Profesi Kedokteran secara kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Indonesia
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Profesi Kedoktoran secara kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU)
Diploma in Early Childhood Education
Diploma Pengajian Bahasa Inggeris
Foundation Studies
Diploma Pengajian Cina
Diploma Pengajian Cina
Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran untuk Jururawat Profesional
Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran Kejururawatan Profesional
Post Basic Certificate in Teaching Methodology for Nurses Nama Lama : Certificate in Teaching Methodology
Diploma in Early Childhood Education
Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Diploma Pengajaran Bahasa Cina sebagai Bahasa Kedua
Ijazah Sarjana Muda Sastera Bahasa dan Kesusasteraan Cina secara kerjasama 2+2 dengan Universiti Zhejiang, China
Matrikulasi Institute Of Chartered Secretaries And Administrators
Matrikulasi Institute Of Chartered Secretaries And Administrators
Diploma in Teaching English As A Second Language (TESL)
Diploma Pengajian Cina
Diploma Bahasa Inggeris
Diploma Pengajian Cina
jazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Inggeris
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Cina
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) (Kepujian) 11173
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Bahasa & Kesusasteraan Inggeris 10249
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian 10259
Diploma in Early Childhood Education
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini