Pilihan Kerjaya

SEKTOR PERUBATAN & FARMASEUTIKAL

SEKTOR PERUBATAN & FARMASEUTIKAL

Sektor perubatan dan farmaseutikal memerlukan seorang pakar mahir untuk mengambil peranan penting sebagai paramedik, jururawat dan kakitangan sokongan di hospital dan klinik. Sektor ini juga berkembang di luar hospital dan klinik untuk menutup terapi alternatif, peralatan perubatan, perkhidmatan veterinar, dan terapi kecantikan.

Kosmetologi+
Perkhidmatan Kejururawatan+
Diploma Farmasi
Diploma Kejururawatan
Program Pra Kejururawatan
Sarjana Muda Sains Kejururawatan dengan Kepujian - Post Registration
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Sijil Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan Pos Basik (Onkologi)
Diploma Kewartawanan Penyiaran
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Diploma Lanjutan Kejururawatan Perbidanan
Diploma Lanjutan dalam Kejururawatan Perioperatif 1+0 secara usaha sama dengan Liverpool John Moores University
Sijil Perawatan Renal
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejururawatan Antarabangsa secara kerjasama dengan Hertfordshire University, United Kingdom
Professional Certificate in Gerontology Nursing
Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
Sijil Kejururawatan Renal
Sijil Kejururawatan Pediatrik
Diploma Kejururawatan
Diploma Kejururawatan
Bachelor of Science (Hons) Nursing secara kerjasama dengan University of Huddersfield, United Kingdom (Post Registration)
Bachelor of Science (Hons) Nursing Studies in collaboration with University of Huddersfield, UK (Post Registration) Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Nursing in collaboration with University of Huddersfield, United Kingdom (Post Registration) (
Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian) (Post Registration)
Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian)
Sarjana Kejururawatan (Kebidanan)
Sarjana Kejururawatan
Master of Nursing (Public Health)
Post Basic Renal Care Nursing
Diploma Kejururawatan
Diploma Kewartawanan
Diploma Kewartawanan
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Biokimia-Bioteknologi (Kepujian) 10229 *
Diploma Kejururawatan 10268
Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian 10269
Diploma in Nursing
Diploma in Nursing
Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 11177
Perkhidmatan Diagnosis+
Perkhidmatan Haiwan+
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini