Pilihan Kerjaya

SEKTOR PERCETAKAN

SEKTOR PERCETAKAN

Trend dalam Industri Pencetakan telah sangat ketara sejak beberapa tahun. Trend ini sebenarnya daya yang menentukan masa depan Industri. Peningkatan penggunaan Internet dalam dunia penerbitan telah membawa revolusi dalam Industri Percetakan. Pengagihan Remote Data dan Variable Data Printing telah mungkin dengan menggunakan Internet. Keupayaan khas Internet mengedarkan kuantiti data yang besar untuk pelbagai lokasi menjembatani jurang Percetakan Industri. Sebelum itu, hampir semua kerja percetakan telah digunakan untuk dilakukan melalui akhbar. Tetapi, dalam dunia hari ini kemajuan teknologi, banyak kerja-kerja percetakan dilakukan dari pencetak rumah pelanggan. Penerbitan Internet telah membuka horizon baru bagi industri percetakan.

Teknologi Pencetakan - Impact+
Kerja Percetakan *
Teknologi Pencetakan - Non Impact+
Percetakan Digital *
Penyelenggaraan Peralatan Percetakan+
Penyelenggaraan Peralatan Percetakan *
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini

Teknologi Pencetakan - Impact+
Diploma Sistem Maklumat Geografi (GIS)
Teknologi Pencetakan - Non Impact+
Penyelenggaraan Peralatan Percetakan+
Penerbitan+
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini