Pilihan Kerjaya

SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Industri ini merupakan satu bidang yang menarik yang merangkumi audio-visual dengan rangkaian telefon dan komputer untuk mewujudkan ekosistem di mana pengguna elektronik boleh menyampaikan maklumat melalui pelbagai multimedia - sama ada perkataan yang ditulis, gambar, audio, video atau animasi.

* No Training providers currently for this sector

Melanggan