Bidang Kerja

Perkhidmatan Perikanan

Perkhidmatan Perikanan

Perkhidmatan Perikanan

Tahap tahap

Y-020-1
Pembantu Perikanan
Y-020-2
Juruteknik Rendah Perikanan
AF-020-3
Operasi Teknologi Perikanan Tangkapan
Y-020-3
Juruteknik Perikanan
AF-020-4
Fishing Skipper
Tiada
 

Syarikat yang menawarkan program latihan boleh disenaraikan secara percuma di sini